Verksamhetsberättelse 2020 Ringarums Hembygdsförening

INLEDNING/SAMMANFATTNING

Ringarums Hembygdsförening har - i likhet med hela föreningssverige i övrigt - upplevt ett år som inte varit såsom någon tänkte sig när det planerades för 2020 års verksamhet.

Arrangemang efter arrangemang har måst ställas in med anledning av den pandemi som tog fart i mitten av mars och som alltjämt pågår nu i inledningen av 2021. Upplevelsen är att såväl våra tilltänkta gäster som vi själva i föreningen förstått allvaret och således fogat oss efter de rekommendationer som utfärdats. Nu när 2020 ska sammanfattas är det ändå mycket ledsamt - av allt det som planerats blev det tyvärr inte mycket verksamhet och utan arrangemang små möjligheter till välbehövliga tillskott till föreningskassan.

Två friluftsgudstjänster, i samverkan med Svenska Kyrkan, hardock kunnat genomföras på Hembygdsberget. Vanligtvis förläggs en av gudstjänsterna till föreningens bönehus/kapell i Fyllingarum, men för att minimera risken för smitta flyttades också den till Hembygdsberget. Båda tillfällena var förhållandevis välbesökta.

I stället för den sedvanliga Sagovandringen i mitten av september lanserades - efter en stor arbetsinsats av barngruppen - en "permanent" Sagostig innehållande både lokala sägner och traditionella sagor. Detta blev mycket uppskattat och det har kunnat räknas in ett stort antal besökare under hösten. När sedan Sagostigen fick tillfälligt besök av ett antal tomtar under en tvåveckorsperiod i början av advent blev succén än större.

Vi kan glädja oss åt att riktigt många har besökt Hembygdsberget på egen hand under året, mycket tack vare Sagostigen. Ett tack bör också riktas till trädgårdsgruppen och byggnadsvårdsgruppen, som arbetat idogt för att hålla allt snyggt, trevligt och inbjudande.

Hyllkapaciteten i föreningens arkiv har avsevärt utökats när huvuddelen av de fristående hyllorna nu bytts ut mot s.k. rullhyllor. En insats som bedömdes värdefull inte bara av oss utan också av Riksantikvarieämbetet som bidrog med medel. I samband med hyllbytet ägnade föreningens arkivansvariga avsevärd tid för att strukturera och sålla bland allt material.

Under det gångna året har det långsiktiga och tidskrävande arbetet med att strukturera våra samlingar fortsatt inför utveckligen av vår hembygdsgård. Mycket tid har agnats åt att förbereda digitalisering av föreningens stora bildskatt. Tack vare generösa gåvor från en av våra medlemmar kommer fler och fler bilder att bli tillgängliga framöver.

Inströmningen av saker till föreningens Loppis har pågått i stor omfattning. De ansvariga för verksamheten gör ett imponerande arbete för att sortera och exponera sakerna till försäljning.

Medlemsskriften Baljabladet har utkommit med tre nummer.

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick medlemsantalet till 453 st samt sju organisationer som valt att förvara sina arkiv hos Hembygdsföreningen.