STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

STYRELSE

Ordförande Karin Folkesson, vice ordförande Birgitta Andersson, kassör Bo Svensson, sekreterare Berit Hedlund, vice sekreterare Albin Lindqvist, övriga ledamöter Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson.

Styrelsesuppleanter Åsa Samuelsson och Harriet Weibo.

BYGGNADSVÅRDSKOMMITTÉ

Rune Karlsson (sammank.), Gunnar Malm (sammank.), Kenneth Sjögren, Sören Wass, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren.

FESTKOMMITTÉ

Roger Gustafsson (sammank.), Eva Malm (sammank.), Gun Gustavsson, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Britt Olauson, Mona Engstrand, Inga Wester, Inga Ericsson, Solvieg Hoff-Österholm, Britta Kjellberg, Ann-Christine Larsson, Gun-Britt Bergström, Anettie Walestad, Anna Wall och Susanne Rosengren.

UTEGRUPP MED ANSVAR FÖR TRÄDGÅRD MM.

Åsa Samuelsson (sammank.), Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund.

BARNVERKSAMHET

Ingegerd Fyhrman (sammank.), Birgitta Andersson, Albin Lindqvist, Eva-Britt Karlsson och Anders Petersson.

LOTTERIANSVARIG

Roger Gustafsson och Gun-Britt Bergström.

REVISORER

Peter Alexandersson och Jan-Olof Andersson, revisorsuppleant Sven Olsson.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ombud till bygdekommitté, Åsa Samuelsson.
Ombud till Östergötlands muséum, Kenneth Sjögren.

VALBEREDNING

Hans Andersson (sammank.) Christina Ährlin och Karin Borgh Ottosson.