STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

STYRELSE

Ordförande Karin Folkesson, vice ordförande Birgitta Andersson, kassör Bo Svensson, sekreterare Berit Hedlund, vice sekreterare Albin Lindqvist, övriga ledamöter Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson.

Styrelsesuppleanter Åsa Samuelsson och Ing-Marie Westerman.

BYGGNADSKOMMITTÉ

Rune Karlsson (sammank.), Gunnar Malm (sammank.), Kenneth Sjögren, Sören Wass, Rolf Nelén, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren.

FESTKOMMITTÉ

Roger Gustafsson (sammank.), Eva Malm (sammank.), Gun Gustavsson, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Britt Olauson, Mona Engstrand, Inga Wester, Ing-Marie Westerman, Inga Ericsson, Solvieg Hoff-Österholm, Britta Kjellberg, Ann-Christine Larsson, Gun-Britt Bergström, Anettie Walestad och Anna Wall.

UTEGRUPP MED ANSVAR FÖR TRÄDGÅRD MM.

Åsa Samuelsson (sammank.), Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund.

BARNVERKSAMHET

Ingegerd Fyhrman (sammank.), Birgitta Andersson, Albin Lindqvist och Eva-Britt Karlsson.

VALBEREDNING

Hans Andersson (sammank.), Solveig Hoff-Österholm och Christina Ährlin.

REVISORER

Peter Alexandersson och Jan-Olof Andersson, revisorsuppleant Sven Olsson.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ombud till bygdekommitté Åsa Samuelsson.
Ombud till länsmuséet Kenneth Sjögren.