STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

STYRELSE

Ordförande Karin Folkesson, vice ordförande Birgitta Andersson, kassör Bo Svensson, sekreterare Berit Hedlund, vice sekreterare Albin Lindqvist, övriga ledamöter Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson.

Styrelsesuppleanter Åsa Samuelsson och Harriet Weibo.

BYGGNADSVÅRDSKOMMITTÉ

Rune Karlsson (sammank.), Gunnar Malm (sammank.), Kenneth Sjögren, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren.

FESTKOMMITTÉ

Roger Gustafsson (sammank.), Eva Malm (sammank.), Gun Gustavsson, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Maria Westas-Nilsson, Inga Wester, Inga Ericsson, Solvieg Hoff-Österholm, Ann-Christine Larsson, Anettie Walestad, Anna Wall, Susanne Rosengren, Lisbeth Svanborg och Marianne Roos.

UTEGRUPP MED ANSVAR FÖR TRÄDGÅRD MM.

Åsa Samuelsson (sammank.), Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund.

BARNVERKSAMHET

Ingegerd Fyhrman (sammank.), Birgitta Andersson, Eva-Britt Karlsson, Anders Petersson och Birgitta Svensson.

LOTTERIANSVARIG

Ingegerd Karlsson.

REVISORER

Peter Alexandersson, Jan-Olof Andersson, revisorsuppl. Sven Olsson och Martin Jemsö.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ombud till bygdekommitté, Åsa Samuelsson.
Ombud till Östergötlands muséum, Kenneth Sjögren.

VALBEREDNING

Hans Andersson (sammank.) Christina Ährlin och Karin Ottosson Borgh.