VÄLKOMMEN TILL
RINGARUMS HEMBYGDSFÖRENING

Hembygdsgården uppe på berget.

Hembygdsgården i Ringarum är belägen på en upphöjd plats strax öster om Ringarums samhälle och öster om E22:an, utmed vägen mot Lilla Norrby. Marken består på många ställen av berggrund blandat med gräs och buskvegetation. Mellan byggnaderna finns glest bevuxen skogsmark som till största delen består av lövträd. Platsen är mycket naturskön och erbjuder fin utsikt över "baljen", särskilt då träden är avlövade. På grund av Hembygdsgårdens belägenhet uppe på ett berg kallas platsen ibland också för Hembygdsberget.

Årets Sagostig har säsongspremiär på påskaftonen kl. 10.00.

Klicka här för att bli medlem så får Du BALJABLADET gratis!

Facebook Ringarums hembygdsförening finns även på Facebook.