Spelstämman 2006
allspel2
Foto: Bertil Gustafsson
Det spelades i olika grupper lite varstans på Hembygdsberget vid Spelstämman 2006.