Midsommarfest 2006
barbroestrid
Foto: Bertil Gustafsson
Barbro Wållberg och Estrid Eliasson höll bra tempo som fick både äldre och yngre att delta i dansen kring midsommarstången.