PROGRAM

VÄLKOMNA TILL VÅRA ARRANGEMANG 2018

Söndagen den 11 mars kl. 11.00.
Gudstjänst i kyrkan
, kyrkkaffe och därefter föreningens årsmötesförhandlingar (ca kl. 12.30) i Ringarums församlingshem.

Tisdagen den 27 mars kl. 19.00.
Föreläsning i Ringgårdens matsal om DNA-släktforskning i östra Östergötland. Pelle Filipsson föreläser om sin släktforskning med DNA-spår i Skällvik, S:t Anna, Börrum och Ringarum.

Söndagen den 8 april kl. 12 - 15.
Vårrustningsdag på Hembygdsberget. Alla är välkomna att hjälpa till med vårstädning ute och inne. Vi bjuder på korv och fika med något tilltugg.

Måndagen den 30 april kl. 19.30.
Traditionellt Valborgsmässofirande på Hembygdsberget med brasa och körsång. Vårtal av Christina Been. Kaffe- och korvförsäljning, lotterier och loppis.

Söndagen den 20 maj kl. 10.00. Håkan Nilsson tar oss med på en vandring i det vackra naturskyddsområdet i Säverum. Vi promenerar ett par km ner mot Yxningens strand och de som vill går också upp på utsiktsberget. Var och en tar med matsäck. Samling på Torget i Ringarum kl. 10.00 för samåkning.

Söndagen den 17 juni kl.11.00. Friluftsgudstjänst med Svenska kyrkan och därefter Spelstämma i samverkan med Hemgårdens folkdanslag på Hembygdsberget. Allspel, buskspel och uppträdande från scenen. Servering, loppis, lotterier mm. Muséet är öppet.

Fredagen den 22 juni kl. 13.30.
Traditionellt midsommarfirande på Hembygdsberget.
Lekar och dans till Estrid Eliassons dragspelsmusik. Servering, lotterier, visning av samlingar, loppis mm.

Söndagen den 1 juli kl. 12 - 15.
Arbetsdag
på Hembygdsberget med bl. a. sortering i våra samlingar. Vi bjuder på korv och fika med tilltugg.

Söndagen den 15 juli kl. 14.00. Hembygdsföreningen 85 år högtidlighålls med en sommarauktion. Kent-Åke Lindqvist och Håkan Nilsson agerar utropare när vi säljer saker som gallrats ut ur våra samlingar. Servering och loppis.

Lördagen den 28 juli kommer Hembygdsföreningen att vara delaktig i samband med Baljadagen i Ringarums centrum. För tider se ortspressen.

Lördagen den 4 augusti kl. 9.00. Ringarums hembygdsförening visar - tillsammans med några av de övriga hembygdsföreningarna i kommunen - upp våra föreningar och verksamheter i samband med Waldemarsviksrodden i Valdemarsviks centrum.

Söndagen den 26 augusti kl. 15.00. Friluftsgudstjänst vid Fyllingarums kapell/lusthus. Lars Nilsson tar oss i skepnad av Jacob Burenskiöld tillbaka till 1700-talet och Marie Hallingfors spelar tidstypisk musik. Kaffeservering.

Lördagen den 1 september kl. 13.00-15.00.
Sagovandring för barn på Hembygdsberget.
Korvgrillning mm.

Söndagen den 14 oktober kl. 12 - 15.
Höstrustningsdag vid Hembygdsberget. Välkomna att hjälpa till när vi plockar i ordning inför vintern. Vi bjuder på korv och fika med tilltugg.

Tisdagen den 23 oktober kl. 19.00-21.00,
Kura skymning.
Berättarkväll på Hembygdsberget. Kom och lyssna eller berätta själv. Kaffeservering.

Lördagen den 3 november kl. 10.00 - 14.00
Öppet arkiv
på Hembygdsberget med släktforskningstema. Servering och loppis.

Lördagen den 1 december kl. 16.00 - 18.00.
Tomtar på loftet
på Hembygdsberget. Barnen får pyssla, träffa tomten och grilla korv. Servering lotterier och jul-loppis.

Studiecirkel om släktforskning
Är Du intresserad så kontakta Ann-Christine Larsson 0121-310 15.

Se annonsering i våra montrar vid Ringarumsaffären och Hembygdsberget,
i Baljabladet eller på hemsidan www.ringarum.net