Från midsommarfesten 2007

Foto: Bertil Gustafsson
m20.jpg

m24.jpg

m37.jpg

musik1.jpg

m33.jpg

m26.jpg

m39.jpg

m31.jpg