Från midsommarfesten 2003

Foto: Bertil Gustafsson
mids1.jpg

mids2.jpg