Historiska hus
250-ÅRIG RYGGÅSSTUGA RESTAURERAD

03augustastugan
Här står ryggåsstugan byggd omkring 1760 på sin ursprungliga plats där Augusta Löfgren bodde fram till sin död 1932. Vid efterföljande auktion inköptes stugan av auktionisten S P Hollertz. Vid sammanträde med nybildade Ringarums hembygdsförening den 19 februari 1933, erbjöd Hollertz föreningen att köpa stugan för samma pris som han själv erlagt. Nämndeman Ivar Svensson förklarade då att han betalade stugan och skänkte den åt föreningen till hembygdsgård. Samma år flyttades stugan några hundra meter till den plats på Hembygdsberget där den nu står.
År 1943 såg det ut så här på Hembygdsberget. Det har lagts torvtak på stugan och strax intill står en loftbod som flyttats från en gård i utkanten av Ringarum.
Ryggåsstuga abild1
Bilden från 2003 visar att flera av stockarna på gaveln börjar vara i dåligt skick.
rs_0020
Ytterdelar av stockarna var mjuka och föll lätt sönder vid beröring. Husbock, trämask och andra skadeinsekter hade perforerat utsidan av stockarna.
rs_0010
Väder och vind hade även gått hårt åt timmerknutarna som på flera ställen börjat murkna. Det var med andra ord hög tid att göra något åt den gamla stugan om den skulle ha någon framtid.
rs_0053
Omkring halva bredden på de angripna timmerstockarna är här borthuggna och skall ersättas med nytt timmer. Isoleringsmaterialet mellan stockarna är torkad mossa.
rs_0050
Där de nya stockarna skall gå ihop med de gamla göres kilformiga utskärningar för att de skall låsa fast i varandra. Lägg märke till dymlingen till vänster på bilden. (Dymling är en rund trästav som slås i ett hål som borrats genom en stock och ett stycke in i nästa. På så sätt sammanbinds stockarna med varandra.)
rs_0034
Två av de nya stockarna på gaveln är inpassade och fixerade. Cementputsen som tidigare fanns mellan grundstenarna har hackats bort för att ersättas med kalkbruk. Nya vindskivor har kommit på plats och behandlats med trätjära.
rs_0058
Så här fina blev timmerknutarna efter restaureringen. Lägg märke till den fina passningen och den sneda skärningen av stockarnas överdelar för att eventuellt vatten lätt skall rinna av. De gamla delarna av timmerväggen har här blivit målade med rödfärg.
rs_0065
En del av en ny timmerknut är på väg att passas in. Materialet skall helst vara av samma kvalité som det gamla, det vill säga tätvuxen kärnfuru.
rs_0023
Vid restaurering av gamla kulturhus gäller att så lite som möjligt av det ursprungliga materialet skall bytas ut. Tröskeln var dock så dålig att den fick bytas i sin helhet, men dörrkarmen som var rötskadad endast i nedre delen fick skarvas med nytt virke nertill.
rs_0026
Dörrkarmen skall skarvas nertill med friskt virke. En urskärning för en laxskarv förbereds med hjälp av en elektrisk sticksåg.
rs_0025
Halva tjockleken på dörrkarmen ska skäras bort ett stycke upp. Med sticksågen sågas ytterkanterna för urtaget upp.
rs_0027
När ytterkonturerna gjorts med sticksågen kommer stämjärnet till användning. Här gäller det att ta hänsyn till träets fiberriktning så att det inte tas bort för mycket.
rs_0029
Och till sist är det med hjälp av yxan som eventuella ojämnheter slätas ut. Nu är det bara att göra motsvarande urtag i den nya biten som skall passas in.
rs_0032
Den nya biten passade perfekt och dörrkarmen blev som ny sedan den angripna delen kapats bort och ersatts med nytt material.
Ryggåsstugan såsom den ser ut nu efter den yttre restaureringen 2010. Skadade delar av väggarnas stockar och knutar har ersatts liksom delar av dörrkarm och tröskel. Husgrund, tak och vindskivor har renoverats och väggar och fönster målats. Stugan har nu blivit ett riktigt litet smycke på Hembygdsberget i Ringarum.