SÅ BÖRJADE DET...

Föreningen bildades 1933.

Den 29 januari 1933 bildades Ringarums hembygdsförening. Initiativtagare var Josef Lindeskog, Sven Petter Hollertz, Ivar Svensson och Baltzar Jennes, (se bilder ovan). Första styrelsen utgjordes av Selma Andersson, Baltzar Jennes, Ragnar Törngren, S.P Hollertz, Rudolf Weiss, Valter Jonsson, Lage Westerberg, Gustav Pettersson, Erik Gärme och Josef Lindeskog. Tomtmarken till Hembygdsgården förvärvades av Holmens bruk.