Historiska bilder

gamlabilder1
Fest på Hembygdsberget 1933.
gamlabilder2
Spelstämma på Hembygdsberget 1938.
gamlabilder3
Fest på Hembygdsberget. Året är antagligen 1957.
gamlabilder4
Gynmastikuppvisning på dansbanan vid Hembygdsberget, antagligen år 1957.
gamlabilder5
Inge Hultman och Göran Slättner, flitiga deltagare i en studiecirkel.