MEDLEMSBLAD

BALJABLADET

Från och med 2003 utger Ringarums hembygdsförening Baljabladet. Det är en medlemsskrift som skickas ut till alla medlemmar några gånger per år.

Initiativtagare och redaktör för bladet är Albin Lindqvist. Syftet med skriften är att förmedla text och bilder, av såväl aktuella händelser, som av intressanta tillbakablickar på Ringarum genom tider som varit.

Om Du har idéer och uppslag till bladets innehåll så hör av Dig till Albin, 070-990 12 21 eller e-posta till
albin@ad-fontes.se