HEMBYGDSARKIVET

RINGARUMS HEMBYGDSARKIV

Ringarums hembygdsförening driver en framgångsrik arkivverksamhet under namnet Ringarums hembygdsarkiv. Ända sedan föreningens start 1933 har vi tagit emot handlingar, men först i början av 2000-talet färdigställdes en ordentlig arkivlokal. Där ställdes allt material in utan någon övergripande ordning. År 2004 påbörjades arbetet med att ordna och förteckna enligt allmänna arkivschemat för att därigenom standardisera och göra materialet sökbart och mer tillgängligt.

FÖRST I KOMMUNEN

Med stöd från Östergötlands Arkivförbund startades Ringarums Hembygdsarkiv 2004 som en del av hembygdsföreningen. Vi blev därmed först i Valdemarsviks kommun med en fungerande arkivinstitution för enskilda arkiv och har alltsedan dess bedrivit ett målmedvetet arbete. Många nya arkiv har levererats, bestående av såväl personarkiv som företagsarkiv och föreningsarkiv men också fotosamlingar.

KASTA EJ BORT GAMLA HANDLINGAR

Men fortfarande finns det mängder av spännande och viktigt lokalhistoriskt material i privat förvar. Det är tyvärr inte ovanligt att handlingar slängs eller glöms bort om de inte förvaras rätt. Inte minst vid arvskiften riskerar material att försvinna på grund av okunskap.

KONTAKTA HEMBYGDSFÖRENINGEN

Ta gärna kontakt med oss om du har gamla, men också modernare handlingar som kan vara av intresse för lokalhistorien. Aktiva föreningar har även möjlighet att deponera sitt arkiv hos oss. Den årliga depositionsavgiften utgörs av medlemsavgiften och i priset ingår upp till en hyllmeters förvaring. För efterkommande påbörjad hyllmeter tillkommer en kostnad av 200 kr/år. För handlingar i skrymmande format samt verifikationer är hyllmeteravgiften 375 kr/år. Vid en deposition tecknas ett avtal som reglerar tillgängligheten och inskränkningar i materialet efter överenskommelse. Ringarums hembygdsarkiv garanterar givetvis eventuell sekretess och erbjuder förvaring i godkänd miljö.

Delar av vårt arkivbestånd finns sökbart via www.olfa.nu under fliken Arkiv.

Albin Lindqvist, 0709-901221
e-post: albin@ad-fontes.se

Bertil Gustafsson, 0723-240294
e-post: bertil@kalixtus.se