LADUGÅRDEN

Ladugården abild5
Foto ©: Bertil Gustafsson
Ladugården är från Västra Lund, ett torp tillhörande Algutsbo som ingick i det Burensköldska fideikomisset. Då ny ladugård uppfördes skänktes den gamla till hembygdsföreningen. Nedtagning och uppförande fick föreningen ombesörja. Timret fraktades på vinterföre, och sommaren 1935 var byggnaden återuppförd. Den torpare som sist använde ladugården var Fredrik Ringdal som då bodde i Västra Lund.
Foto ©: Bertil Gustafsson
Detaljbild på en av knutarna på de timrade väggarna.