RYGGÅSSTUGAN

Ryggåsstuga abild1
Foto: Bertil Gustafsson, 2003
Ryggåsstugan var den första byggnaden som uppfördes vid Hembygdsgården. Dess ursprungliga plats var på sydöstra sidan av vägen till Lilla Norrby, strax innan Hembygdsgården. Vid auktion inköptes stugan av S.P Hollertz som sedan bjöd ut den till föreningen för inköpspris. Ivar Svensson betalade stugan och skänkte den till föreningen. Hans förfäder hade tidigare bott i stugan. Innan huset revs togs kopior av vägg- och panelmönster och detta återfinns nu i stugan sedan den blivit återuppförd på sin nuvarande plats år 1933.
Foto: Bertil Gustafsson, 2010
Ryggåsstugan såsom den ser ut efter den yttre restaureringen 2010. Skadade delar av väggarnas stockar och knutar har ersatts liksom delar av dörrkarm och tröskel. Husgrund, tak och vindskivor har renoverats och väggar och fönster målats. Se mera om restaureringen på länken Historiska hus

Foto: Bertil Gustafsson, 2003
Interiör från rummet i Ryggåsstugan.